Nieuws en Agenda

Henny Brouwer overleden
Afgelopen zondag, 30 oktober is Henny Brouwer overleden. We wisten dat ze ernstig ziek was. Toch schrik je van de onvermijdelijke maar nog niet verwachte mededeling.
Henny Brouwer was de initiator van ons Stadsdorp. Geïnspireerd door de ervaringen in Amsterdam Zuid zorgde zij voor een juridische en financiële basis van StadsdorpBuurt7 en werkte aan uitbreiding van het aantal actieve bewoners, om het draagvlak te vergroten.In heel ons Stadsdorp koesteren we onze herinneringen aan haar.

De Leeskring zal niet licht vergeten hoe Henny, als dochter van de melkboer geboren en getogen op Bickerseiland, schrijver Philip Snijder, in zijn boek over deze buurt, betrapte op zijn dichterlijke vrijheid over de plaats van de groentewinkel.

We zijn Henny zeer dankbaar voor alles wat zij voor StadsdorpBuurt7 deed. Door haar gedreven en ook zakelijke benadering kunnen wij nu verder met ons levendige Stadsdorp, maar zullen Henny en haar nuchtere Amsterdamse humor heel erg missen. Onze gedachten gaan daarbij ook uit naar haar man Walther en verdere familie.

Serie Stadslicht: Stadslicht 78 over Netwerken van Senioren
Op 7 december zal Gerrit de Jager, van Stadsdorp Wetering+, een lezing geven over Netwerken van Senioren in de serie Stadslicht van Pakhuis de Zwijger (Piet Heinkade 179). Via https://dezwijger.nl/programma/netwerken-van-senioren krijg je meer informatie en kun je je hiervoor opgeven.

Is de stad een goede omgeving om oud te worden? Is Amsterdam voldoende voorbereid op een groeiende groep zeventig- en tachtigplussers? Aan wat voor woningen, voorzieningen en vertier hebben zij behoefte? Kortom: wat wil de moderne stadsveteraan? Stadslicht onderzoekt in een serie van drie colleges wat het betekent om oud te worden in de stad, gaat in op woonwensen van senioren en hoe zij zichzelf organiseren. Stadsdorpen proberen de voordelen van twee werelden te verenigen: het hoge voorzieningenniveau van de stad en de sociale controle van het dorp. Inmiddels zijn er in Amsterdam meer dan twintig stadsdorpen: netwerken van senioren in een buurt.
Gerrit de Jager van Stadsdorp Wetering+ brengt in dit college onder meer naar voren wat de aanleiding is geweest om stadsdorpen op te zetten. Gaat het daarbij om gezelligheid als tegenwicht van eenzaamheid, of ligt de nadruk voornamelijk op elkaar helpen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen? Hoe werken stadsdorpen eigenlijk in de praktijk? Gerrit de Jager biedt inzicht in de manier waarop stadsdorpen een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van ouderen in de stad.

OPROEP
Bent u 65 jaar of ouder? Bent u op zoek naar een huurwoning die geschikt is voor ouderen? Komt u in aanmerking voor een sociale huurwoning? Wij hebben gemerkt dat de mogelijkheden in Stadsdeel Centrum beperkt zijn en daarom roepen wij u op om contact met ons op te nemen op het volgende adres socialehuurwoning@stadsdorpbuurt7.nl. Samen met andere stadsdorpen hopen wij dat we door uw reacties een beeld kunnen krijgen van de daadwerkelijke behoefte onder ouderen in Stadsdeel Centrum en daarmee invloed kunnen uitoefenen op de naleving van de bestaande afspraken tussen de gemeente en de woningbouwcorporaties. Indien u niet zeker weet of u in aanmerking komt voor een sociale huurwoning dan kunt u meer informatie vinden op de volgende website van de overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/sociale-huurwoning-voorwaarden

Met buren borrelen en eten
Kletsende buren op de Multatuli-brug, een zondagbrunch in september. We zagen ze op de foto in Nieuwsbrief 26. Er zijn meer van dit soort initiatieven. In de Langestraat nodigt een informeel ‘comité’ in augustus/september het hele ‘eiland’ rondom uit voor een straatfeest, dit jaar voor het eerst met barbecue. De buurtborrel van de even nummers Herengracht t/m 80 op zondag 25 september is inmiddels een wederkerende traditie. Inspirerende voorbeelden, een paar initiatiefnemers zetten de tafels neer en hun buren komen aanlopen met drank en hapjes… idee voor jouw straat?

Kom gezellig even langs!

koffie2
Op iedere 2e donderdag van de maand van 10.30 – 12.00 uur is er een koffie-inloop in het historische café Hegeraad, Noordermarkt 34, vlak naast de Noorderkerk. We kunnen terecht in de opkamer (en bij mooi weer zitten we op hun terras). De volgende koffie-inloop is op donderdag
8 december 2016.

buurtborrel
Ontmoet buurtgenoten bij
Maximiliaan van Die Port van Cleve

Nieuwezijds Voorburgwal/hoek Molsteeg
Tussen 17.00 en 19.00 uur

Die Port van Cleve wil graag meer betrokken raken bij de buurt en verwelkomt daarom de buurtborrel met veel plezier op de laatste maandag van de maand vanaf 17.00 tot 19.00 uur. Na afloop kunt u blijven eten. Speciaal voor de buurtborrelaars is er een dagmenu voor €16.50. De eerstvolgende buurtborrel is niet op 26 december, maar op maandag 2 januari. Dat is dan gelijk de Nieuwsjaarsborrel van het Stadsdorp

Dus: de buurtborrel van maandag 26 december (tweede kerstdag) gaat niet door, daarvoor in de plaats is op maandag 2 januari 2017 een Nieuwjaarsborrel.

Hoe doen andere Stadsdorpen het?
Vraagt u zich ook wel eens af hoe het eigenlijk in andere stadsdorpen gaat? Elk van de 21 stadsdorpen die Amsterdam inmiddels telt, zit weer anders in elkaar; andere buurten, andere mores. Maar er zijn ook overeenkomsten, het basisidee is immers overal het “moderne nabuurschap” op basis van eigen inzet van buurtbewoners.
Een aardig overzicht biedt de website van het netwerk van Amsterdamse stads- en buurtdorpen www.stadsdorpenamsterdam.nl. De site biedt toegang tot de websites van alle stadsdorpen, maar geeft ook inzicht in het groeiende gemeenschappelijke gedachtegoed. Zie bijvoorbeeld de notitie over de “binnenbuurten”, waarin het idee van de zorgzame buurtgemeenschap wordt geconcretiseerd. Ook vindt u er de verslagen van de netwerkbijeenkomsten waar vertegenwoordigers van de 21 stadsdorpen inspiratie en ervaringen uitwisselen. De volgende netwerkbijeenkomst op 19 juni in de Zuiderkerk zal worden bezocht door vier van ons. Spannend om je te vergelijken met stadsdorpers uit andere stadsdelen en fijn om ideeën en inspiratie op te kunnen doen samen met anderen! 

Nieuwsbrief 27 – november 2016 is uit. U kunt hem vinden in de balk, onder de tab “Nieuws en Agenda”, nieuwsbrieven.

►►►►►►►►►►►►►►►►►

Wilt u verslagen lezen over afgelopen activiteiten en/of lezingen? Lees deze in de nieuwsbrieven die op deze website staan.