Nieuws en Agenda

Laatste Nieuws

Op 2 oktober gaan we naar de Sint-Nicolaaskerk ofwel de Basiliek van de H. Nicolaas! Buiten de buurt, ja, want op Prins Hendrikkade 73. Maar niet zo erg ver: voor je het Centraal Station uitloopt en rechtsaf onze buurt induikt, rijst aan je linkerhand de basiliek in zijn volle glorie voor je ogen op!

We horen op 2 oktober alles over de door bouwmeester Adrianus Bleijs in 1884 voltooide Basiliek van de Heilige Nicolaas – zoals de kerk zich tegenwoordig mag noemen – een baken in zee voor Amsterdammers en toeristen! En ook kunnen we alles met eigen ogen bekijken. We worden om half vijf met koffie, thee en koekjes ontvangen in de pastorie naast de kerk. Dan krijgen we een inleiding van onze stadsdorpsgenoot Hans Mensink, die lid is van het kerkbestuur en daarna gaan we, met gidsen, in groepjes de kerk bezichtigen.

Zoals gebruikelijk sluiten we ook hier af met een hapje en een drankje. Deze keer verzorgt de Nicolaaskerk de drankjes. Dat betekent dat we die zelf moeten betalen (€1,50 voor een glas wijn of bier en €1,00 voor frisdrank). Het is mogelijk dat we €5 voor de koffie/thee, inleiding en rondleidingen moeten betalen.

We gaan er van uit dat de opkomst weer groot zal zijn op deze middag, dus is het fijn als iedereen die wil komen dat alvast aan ons laat weten. Dat kan via contact@stadsdorpbuurt7.nl of via de stadsdorptelefoon bij Janneke: 06-23 46 86 35.

Nieuwe Leeskring
Op donderdag 13 september, na de koffie-inloop, is er een voorbespreking met liefhebbers van lezen, over het opzetten van een nieuwe leeskring. Heeft u belangstelling en wilt u aanschuiven en meedenken? Kom dan de 13e ook of stuur een email naar Ciska van der Laan.

Nieuwe Muziekgroep
60677466-muziek-notesOp 10 oktober a.s. gaan we met zoveel mogelijk gegadigden naar de grote studio van Marianne Selleger aan de Geldersekade 61 om een goede start te maken met onze muziekgroep! Marianne heeft stapels muziek liggen die we samen kunnen spelen en zingen, ze is er een kei in via zo’n ‘workshop’ te zorgen voor een goede start. Zij is zangeres en koordirigente, en is – voor haar plezier – ook een verwoed en briljant pianiste. Bij deze gelegenheid kunnen dan onderlinge afspraken worden gemaakt voor instrumentale groepjes én voor een koor(tje), want er zijn aardig wat mensen die graag zingen.

Er kunnen nog mensen aanhaken voor deze bijeenkomst, maar meld je snel aan wat er is voor deze workshop een maximum van 20 mensen. De prijs voor deze workshop is €10,- per persoon.

Wil je ook mee doen, meld je dan aan bij Janneke Doreleijers of bel haar op 06-23 46 86 35.

Nieuwe Burenhulpgroep
Eerste bespreking dinsdagochtend 16 oktober om 10.30 bij Cafe Hegeraad, Noordermarkt 34.

burenhulpEr zijn in ons stadsdorp aardig wat mensen die af en toe hand- en spandiensten willen verrichten voor buurtgenoten. Dan kun je denken aan boodschappen doen voor een zieke, met iemand meegaan (wel of niet met een auto) naar de huisarts of het ziekenhuis. Nu is het soms zo, dat een stadsdorper dit soort hulp goed kan gebruiken, maar niet goed weet aan wie hij of zij het kan vragen. Tot nu toe kwamen die vragen dan bij een van ons van de kerngroep terecht en dan probeerden we een beetje op de bonnefooi een mede-stadsdorper te vragen om die hulp. Nu gaan we dat beter organiseren door er een burenhulpgroep van te maken, dit in navolging van veel andere stadsdorpen. We hebben op dit moment een groep van acht mensen die andere stadsdorpers zo nodig terzijde willen staan. Op dinsdagochtend 16 oktober om 10.30 verzamelen we in café Hegeraad (Noordermarkt 34) om te bespreken hoe we het gaan aanpakken. Meer stadsdorpers zijn altijd welkom in de burenhulpgroep!

Dus: wil je af en toe iets doen voor een buurtgenoot, kom dan op 16 oktober naar café Hegeraad. Lukt dat niet, geef je dan op bij Janneke Doreleijers, of via 06 – 23 46 86 35.

En natuurlijk: als je wat hulp van een mede-stadsdorper goed kunt gebruiken, kun je dat ook aan Janneke laten weten.

►►►►►►►►►►►►►►►►►

Een verslag

StadsdorpBuurt7 organiseerde op dinsdag 5 juni a.s. een themabijeenkomst met als titel Het LEVENSTESTAMENT, alles in kaart gebracht! Veel mensen bleken geinteresseerd in dit thema, waardoor er tegen de 100 aanwezigen waren.

Spreker was Nono Schrader van Confidente, Amsterdam. Zij sprak over wat je allemaal idealiter in orde zou moeten hebben in geval je iets onverwachts overkomt.

Plaats van deze bijeenkomst was de Westerkerk

buurtborrel Na de lezing was er een zeer gezellige en feestelijke borrel ter viering van 5 jaar StadsdorpBuurt7. Lees het verslag in de Nieuwsbrief van juni.

►►►►►►►►►►►►►►►►►

De Algemene Ledenvergadering van StadsdorpBuurt7 werd op dinsdag 20 maart in de Noorderkerk gehouden. Tijdens de ALV heeft het bestuur rekenschap afgelegd van het gevoerde (financiële) beleid in 2017 en de begroting over 2018. Tevens werd Ina Wilbrink als bestuurslid benoemd en werden Joop Smoor en Hanna Lantinga als bestuursleden herbenoemd.

De Agenda en overige stukken kunt u vinden op de ALV pagina.

Na de ALV werd een presentatie/carrousel van de groepen van StadsdorpBuurt7 gehouden. De middag werd afgesloten met een borrel. Tijdens de borrel werden de aanwezigen blij gemaakt door vrolijk stemmende en mooie liedjes, gezongen door de Vrouwen van Kabaal.

►►►►►►►►►►►►►►►►►

“Wonen en Zorg, verslag van een voortgezette terreinverkenning”. Zie het verslag onder de tab Wonen en Zorg.

Zoekt u een lijst van organisaties die zich bezig houden met informele zorg? Kijk dan op deze lijst.

►►►►►►►►►►►►►►►►►

Wilt u verslagen lezen over afgelopen activiteiten en/of lezingen? Lees deze in de nieuwsbrieven die op deze website staan. Wilt u weten welke activiteiten er zijn en wanneer ze gehouden worden of waar u dat te weten kunt komen? Lees het ook in de laatste Nieuwsbrief of ga naar de tab ‘Activiteiten’.

►►►►►►►►►►►►►►►►►

Kom gezellig even langs!

koffie2
Op iedere 2e donderdag van de maand van 10.30 – 12.00 uur is er een koffie-inloop in het historische café Hegeraad, Noordermarkt 34, vlak naast de Noorderkerk. We kunnen terecht in de opkamer (en bij mooi weer zitten we op hun terras). De volgende koffie-inloop is op donderdag 13 september 2018.

►►►►►►►►►►►►►►►►►

buurtborrel
Ontmoet buurtgenoten bij
Hulscher’s van Die Port van Cleve

Nieuwezijds Voorburgwal/hoek Molsteeg
Tussen 17.00 en 19.00 uur

Die Port van Cleve wil graag meer betrokken raken bij de buurt en verwelkomt daarom de buurtborrel met veel plezier op de laatste maandag van de maand van 17.00 tot 19.00 uur. Na afloop kunt u blijven eten. Speciaal voor de buurtborrelaars is er een dagmenu voor €16.50. De eerstvolgende buurtborrel is op maandag 27 augustus en 24 september 2018.

►►►►►►►►►►►►►►►►►

Met buren borrelen en eten

Kletsende buren op de Multatuli-brug, een zondagbrunch in september, maar ook een zomerborrel in juni. Er zijn meer van dit soort initiatieven. In de Langestraat nodigt een informeel ‘comité’ in augustus/september het hele ‘eiland’ rondom uit voor een straatfeest, dit jaar voor het eerst met barbecue. De buurtborrel van de even nummers Herengracht t/m 80 in september is inmiddels een wederkerende traditie. Inspirerende voorbeelden, een paar initiatiefnemers zetten de tafels neer en hun buren komen aanlopen met drank en hapjes… idee voor jouw straat?

►►►►►►►►►►►►►►►►►

Hoe doen andere Stadsdorpen het?

Vraagt u zich ook wel eens af hoe het eigenlijk in andere stadsdorpen gaat? Elk van de 21 stadsdorpen die Amsterdam inmiddels telt, zit weer anders in elkaar; andere buurten, andere mores. Maar er zijn ook overeenkomsten, het basisidee is immers overal het “moderne nabuurschap” op basis van eigen inzet van buurtbewoners.
Een aardig overzicht biedt de website van het netwerk van Amsterdamse stads- en buurtdorpen www.stadsdorpenamsterdam.nl. De site biedt toegang tot de websites van alle stadsdorpen, maar geeft ook inzicht in het groeiende gemeenschappelijke gedachtegoed. Zie bijvoorbeeld de notitie over de “binnenbuurten”, waarin het idee van de zorgzame buurtgemeenschap wordt geconcretiseerd. Ook vindt u er de verslagen van de netwerkbijeenkomsten waar vertegenwoordigers van de 21 stadsdorpen inspiratie en ervaringen uitwisselen. 

►►►►►►►►►►►►►►►►►

Nieuwsbrief 39 – juni 2018 is uit. U kunt hem vinden in de balk, onder de tab “Nieuws en Agenda”, nieuwsbrieven.

Wilt u verslagen lezen over afgelopen activiteiten en/of lezingen? Lees deze in de nieuwsbrieven die op deze website staan. Wilt u weten welke activiteiten er zijn en wanneer ze gehouden worden of waar u dat te weten kunt komen? Lees het in de laatste Nieuwsbrief.