Nieuws en Agenda

Laatste Nieuws

Thema bijeenkomst De Andere Apotheker in de Noorderkerk.
Op dinsdag 4 april 2017, van 16:45 tot 19:00 uur.

Toegang gratis
Aanmelden bij Janneke Doreleijers: activiteiten@stadsdorpbuurt7.nl

Wat behoren apothekers te doen en wat kunnen zij ‘anders’ doen? Apotheker Nitika Chouhan, werkzaam bij Amsterdam Central Doctor & Pharmacy in het Amsterdam Centraal Station zal presenteren wat haar vak allemaal inhoudt: met een andere blik voor zorg in de toekomst.

Van een dorpse wijk in de Bollenstreek naar een stad zag zij verschillen in het werk van collega’s en vanuit haar rol als voorzitter voor de Vereniging van Jonge Apothekers wil zij ons de visie van de ‘Jonge Apotheker’ laten zien. Meer.

►►►►►►►►►►►►►►►►►

Viering Torensluis

Buurtcentrum De Torensluis is aan ons toegewezen!

Op 28 februari, heeft het Algemeen Bestuur van de Bestuurscommissie Centrum, de ruimte onder de Torensluis aan de buurtinitiatieven toegewezen. Het is ons gelukt! we kunnen aan de slag met het werkelijk oprichten van ons Buurtcentrum.

Nieuwsgierig geworden? Wilt u meer weten? Zie de verdere ontwikkelingen onder de tab “Torensluis”

►►►►►►►►►►►►►►►►►

Oproep: Samen onafhankelijk wonen in de binnenstad
Veel mensen die in het centrum van Amsterdam wonen, willen er nooit meer weg. Ze vinden de buurt gewoon heerlijk vanwege de voorzie-ningen en de cultuur. Ook als ze een dagje ouder worden, blijven mensen graag in de binnenstad.

Maar lang thuis blijven wonen is niet altijd makkelijk. Ouderdom komt met gebreken, en die gebreken vergen soms aanpassing van je woning. En dat is in de binnenstad niet altijd mogelijk; veel huizen hebben bijvoorbeeld een monumentenstatus.

Soms is het dan nodig te verhuizen. Maar waar vind je een geschikte woning in de binnenstad? Ook in andere woningen kun je vaak niet zelfstandig blijven wonen. Bovendien zijn de woningen in het centrum vaak te duur.

Herkent u dit? Is uw woning ook ongeschikt om lang zelfstandig in de binnenstad te blijven wonen? Denkt u erover om op een termijn van drie tot vijf jaar te verhuizen naar een woning in het centrum waar dat wel kan?

Wilt u samen met een aantal gelijkgestemden zelfstandig wonen, en kunt u een maandhuur van € 750 tot € 1.000 betalen? Sluit u dan aan bij de woongroep van Buurt7 om samen betaalbare, voor ouderen geschikte woningen te ontwik-kelen.

We zoeken een aantal gelijkgestemden die bereid en in staat zijn de handen uit de mouwen te steken om zelf betaalbare huurwoningen te ontwikkelen in het Centrum van Amsterdam, bijvoorbeeld in het Deli-gebouw (Herengracht 286).

Heeft u belangstelling om mee te doen, meld u dan bij Jasper Klapwijk door een e-mail te zenden naar jasper@kantelingen.nl. We beleggen bij voldoende belangstelling begin 2017 een bijeenkomst om wensen en mogelijkheden te inventariseren.

OPROEP
Bent u 65 jaar of ouder? Bent u op zoek naar een huurwoning die geschikt is voor ouderen? Komt u in aanmerking voor een sociale huurwoning? Wij hebben gemerkt dat de mogelijkheden in Stadsdeel Centrum beperkt zijn en daarom roepen wij u op om contact met ons op te nemen op het volgende adres socialehuurwoning@stadsdorpbuurt7.nl. Samen met andere stadsdorpen hopen wij dat we door uw reacties een beeld kunnen krijgen van de daadwerkelijke behoefte onder ouderen in Stadsdeel Centrum en daarmee invloed kunnen uitoefenen op de naleving van de bestaande afspraken tussen de gemeente en de woningbouwcorporaties. Indien u niet zeker weet of u in aanmerking komt voor een sociale huurwoning dan kunt u meer informatie vinden op de volgende website van de overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/sociale-huurwoning-voorwaarden

►►►►►►►►►►►►►►►►►

Kom gezellig even langs!

koffie2
Op iedere 2e donderdag van de maand van 10.30 – 12.00 uur is er een koffie-inloop in het historische café Hegeraad, Noordermarkt 34, vlak naast de Noorderkerk. We kunnen terecht in de opkamer (en bij mooi weer zitten we op hun terras). De volgende koffie-inloop is op donderdag
9 februari 2017.

►►►►►►►►►►►►►►►►►

buurtborrel
Ontmoet buurtgenoten bij
Maximiliaan van Die Port van Cleve

Nieuwezijds Voorburgwal/hoek Molsteeg
Tussen 17.00 en 19.00 uur

Die Port van Cleve wil graag meer betrokken raken bij de buurt en verwelkomt daarom de buurtborrel met veel plezier op de laatste maandag van de maand vanaf 17.00 tot 19.00 uur. Na afloop kunt u blijven eten. Speciaal voor de buurtborrelaars is er een dagmenu voor €16.50. De eerstvolgende buurtborrel is op maandag 27 maart.

►►►►►►►►►►►►►►►►►

Met buren borrelen en eten

Kletsende buren op de Multatuli-brug, een zondagbrunch in september. We zagen ze op de foto in Nieuwsbrief 26. Er zijn meer van dit soort initiatieven. In de Langestraat nodigt een informeel ‘comité’ in augustus/september het hele ‘eiland’ rondom uit voor een straatfeest, dit jaar voor het eerst met barbecue. De buurtborrel van de even nummers Herengracht t/m 80 op zondag 25 september is inmiddels een wederkerende traditie. Inspirerende voorbeelden, een paar initiatiefnemers zetten de tafels neer en hun buren komen aanlopen met drank en hapjes… idee voor jouw straat?

►►►►►►►►►►►►►►►►►

Hoe doen andere Stadsdorpen het?

Vraagt u zich ook wel eens af hoe het eigenlijk in andere stadsdorpen gaat? Elk van de 21 stadsdorpen die Amsterdam inmiddels telt, zit weer anders in elkaar; andere buurten, andere mores. Maar er zijn ook overeenkomsten, het basisidee is immers overal het “moderne nabuurschap” op basis van eigen inzet van buurtbewoners.
Een aardig overzicht biedt de website van het netwerk van Amsterdamse stads- en buurtdorpen www.stadsdorpenamsterdam.nl. De site biedt toegang tot de websites van alle stadsdorpen, maar geeft ook inzicht in het groeiende gemeenschappelijke gedachtegoed. Zie bijvoorbeeld de notitie over de “binnenbuurten”, waarin het idee van de zorgzame buurtgemeenschap wordt geconcretiseerd. Ook vindt u er de verslagen van de netwerkbijeenkomsten waar vertegenwoordigers van de 21 stadsdorpen inspiratie en ervaringen uitwisselen. De volgende netwerkbijeenkomst op 19 juni in de Zuiderkerk zal worden bezocht door vier van ons. Spannend om je te vergelijken met stadsdorpers uit andere stadsdelen en fijn om ideeën en inspiratie op te kunnen doen samen met anderen! 

Nieuwsbrief 28 – december 2016 is uit. U kunt hem vinden in de balk, onder de tab “Nieuws en Agenda”, nieuwsbrieven.

►►►►►►►►►►►►►►►►►

Wilt u verslagen lezen over afgelopen activiteiten en/of lezingen? Lees deze in de nieuwsbrieven die op deze website staan.