Nieuws en Agenda

Laatste Nieuws

StadsdorpBuurt7 organiseert op dinsdag 5 juni a.s. een themabijeenkomst met als titel Het LEVENSTESTAMENT, alles in kaart gebracht!

Sprekers zijn Nono Schrader en Virginie de Zanger van Confidente, Amsterdam. Zij zullen praten over wat je allemaal idealiter in orde zou moeten hebben in geval je iets onverwachts overkomt.

Plaats: Westerkerk
Aanvang 16.30 uur (deur open vanaf 16.00 uur).

buurtborrel Na de lezing is er tijd voor het stellen van vragen en zal er een feestelijke borrel gehouden worden ter viering van 5 jaar StadsdorpBuurt7.

Iedereen is (gratis) welkom. Wel graag van te voren aanmelden via contact@stadsdorpbuurt7.nl of telefonisch via 06-23 46 86 35.

►►►►►►►►►►►►►►►►►

De Algemene Ledenvergadering van StadsdorpBuurt7 werd op dinsdag 20 maart in de Noorderkerk gehouden. Tijdens de ALV heeft het bestuur rekenschap afgelegd van het gevoerde (financiële) beleid in 2017 en de begroting over 2018. Tevens werd Ina Wilbrink als bestuurslid benoemd en werden Joop Smoor en Hanna Lantinga als bestuursleden herbenoemd.

De Agenda en overige stukken kunt u vinden op de ALV pagina.

Na de ALV werd een presentatie/carrousel van de groepen van StadsdorpBuurt7 gehouden. De middag werd afgesloten met een borrel. Tijdens de borrel werden de aanwezigen blij gemaakt door vrolijk stemmende en mooie liedjes, gezongen door de Vrouwen van Kabaal.

►►►►►►►►►►►►►►►►►

“Wonen en Zorg, verslag van een voortgezette terreinverkenning”. Zie het verslag onder de tab Wonen en Zorg.

Zoekt u een lijst van organisaties die zich bezig houden met informele zorg? Kijk dan op deze lijst.

►►►►►►►►►►►►►►►►►

Wilt u verslagen lezen over afgelopen activiteiten en/of lezingen? Lees deze in de nieuwsbrieven die op deze website staan. Wilt u weten welke activiteiten er zijn en wanneer ze gehouden worden of waar u dat te weten kunt komen? Lees het ook in de laatste Nieuwsbrief of ga naar de tab ‘Activiteiten’.

►►►►►►►►►►►►►►►►►

Kom gezellig even langs!

koffie2
Op iedere 2e donderdag van de maand van 10.30 – 12.00 uur is er een koffie-inloop in het historische café Hegeraad, Noordermarkt 34, vlak naast de Noorderkerk. We kunnen terecht in de opkamer (en bij mooi weer zitten we op hun terras). De volgende koffie-inloop is op donderdag
12 april 2018.

►►►►►►►►►►►►►►►►►

buurtborrel
Ontmoet buurtgenoten bij
Hulscher’s van Die Port van Cleve

Nieuwezijds Voorburgwal/hoek Molsteeg
Tussen 17.00 en 19.00 uur

Die Port van Cleve wil graag meer betrokken raken bij de buurt en verwelkomt daarom de buurtborrel met veel plezier op de laatste maandag van de maand van 17.00 tot 19.00 uur. Na afloop kunt u blijven eten. Speciaal voor de buurtborrelaars is er een dagmenu voor €16.50. De eerstvolgende buurtborrel is op maandag 26 maart 2018.

►►►►►►►►►►►►►►►►►

Met buren borrelen en eten

Kletsende buren op de Multatuli-brug, een zondagbrunch in september, maar ook een zomerborrel in juni. Er zijn meer van dit soort initiatieven. In de Langestraat nodigt een informeel ‘comité’ in augustus/september het hele ‘eiland’ rondom uit voor een straatfeest, dit jaar voor het eerst met barbecue. De buurtborrel van de even nummers Herengracht t/m 80 in september is inmiddels een wederkerende traditie. Inspirerende voorbeelden, een paar initiatiefnemers zetten de tafels neer en hun buren komen aanlopen met drank en hapjes… idee voor jouw straat?

►►►►►►►►►►►►►►►►►

Hoe doen andere Stadsdorpen het?

Vraagt u zich ook wel eens af hoe het eigenlijk in andere stadsdorpen gaat? Elk van de 21 stadsdorpen die Amsterdam inmiddels telt, zit weer anders in elkaar; andere buurten, andere mores. Maar er zijn ook overeenkomsten, het basisidee is immers overal het “moderne nabuurschap” op basis van eigen inzet van buurtbewoners.
Een aardig overzicht biedt de website van het netwerk van Amsterdamse stads- en buurtdorpen www.stadsdorpenamsterdam.nl. De site biedt toegang tot de websites van alle stadsdorpen, maar geeft ook inzicht in het groeiende gemeenschappelijke gedachtegoed. Zie bijvoorbeeld de notitie over de “binnenbuurten”, waarin het idee van de zorgzame buurtgemeenschap wordt geconcretiseerd. Ook vindt u er de verslagen van de netwerkbijeenkomsten waar vertegenwoordigers van de 21 stadsdorpen inspiratie en ervaringen uitwisselen. 

►►►►►►►►►►►►►►►►►

Nieuwsbrief 36 – februari 2018 is uit. U kunt hem vinden in de balk, onder de tab “Nieuws en Agenda”, nieuwsbrieven.

Wilt u verslagen lezen over afgelopen activiteiten en/of lezingen? Lees deze in de nieuwsbrieven die op deze website staan. Wilt u weten welke activiteiten er zijn en wanneer ze gehouden worden of waar u dat te weten kunt komen? Lees het in de laatste Nieuwsbrief.