Nieuws en Agenda

Woensdag 5 oktober: Bewonersmarkt Zorg en Welzijn
Een markt waar inwoners van het stadsdeel (jong en oud) zich kunnen laten informeren over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van zorg, welzijn en vrijetijdsbesteding. Ook Stadsdorpbuurt7 zal van de partij zijn om informatie te geven.
De markt is bedoeld voor bewoners van Amsterdam Centrum, van alle leeftijden.

Op 5 oktober, van 11.00-18.00 uur in de  Zuiderkerk, Zuiderkerkhof 72.
Website voor meer informatie: Bewonersmarkt

Donderdag 13 oktober: Mobiliteit buitenshuis
oftewel: Hoe ouderenvriendelijk gaan we Amsterdam Centrum maken?

De Ouderen Advies Raad van Amsterdam Centrum gaat binnenkort zijn tweejaarlijkse symposium houden, dit keer in nauwe samenwerking met de Stadsdorpen Centrum Oost, Buurt 7, en Gracht en Straatjes.

Het symposium is op donderdag 13 oktober a.s., van  13.30 (inloop) tot 18.- uur, in de Tuinzaal van de Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566, Amsterdam

Mobiliteit Buitenshuis is het thema, speciaal voor de doelgroepen: voetgangers, fietsers en gebruikers van het OV.
De begaanbaarheid van de openbare ruimte, de problemen en uitdagingen van het (nog) fietsen op een bepaalde leeftijd, en de diverse te verwachten gevolgen van de Noord-Zuidlijn komen aan de orde.

We willen niet alleen problemen signaleren en dus negatief zijn, maar -  daar waar mogelijk -  gezamenlijk oplossingen zoeken en suggesties formuleren voor nieuw / ander / anders ingevuld beleid.

Zie hier de uitnodiging voor het symposium. U kunt zich nu al aanmelden via de OAR.

15 november, van 17.00-19.00 uur. (Zet de datum maar alvast in uw agenda). 
Bent u wel eens in de Dominicuskerk geweest? De Dominicuskerk is een neogotisch kerkgebouw aan de Spuistraat. Zij werd als rooms-katholieke Parochiekerk van Sint-Dominicus gebouwd door Pierre Cuypers en bediend door de Dominicanen. De kerk maakt thans geen deel meer uit van de Katholieke Kerk, maar wordt gebruikt door de Dominicusgemeente. Van binnen is het een rijk versierd monument, dat de moeite waard is om eens van dichtbij te bekijken en naar de verhalen er over te luisteren. We zijn bezig om een rondleiding in de kerk te organiseren (met een borrel na).

koffie2Kom gezellig nog even langs!
Op iedere 2e donderdag van de maand van 10.30 – 12.00 uur is er een koffie-inloop in het historische café Hegeraad, Noordermarkt 34, vlak naast de Noorderkerk. We kunnen terecht in de opkamer (en bij mooi weer zitten we op hun terras). De volgende koffie-inloop is op donderdag
13 oktober 2016.

buurtborrel
Ontmoet buurtgenoten bij
Maximiliaan van Die Port van Cleve

Nieuwezijds Voorburgwal/hoek Molsteeg
Tussen 17.00 en 19.00 uur

Die Port van Cleve wil graag meer betrokken raken bij de buurt en verwelkomt daarom de buurtborrel met veel plezier op de laatste maandag van de maand vanaf 17.00 tot 19.00 uur. Na afloop kunt u blijven eten. Speciaal voor de buurtborrelaars is er een dagmenu voor €16.50. De eerstvolgende buurtborrel is op maandag 31 oktober.

Hoe doen andere Stadsdorpen het?
Vraagt u zich ook wel eens af hoe het eigenlijk in andere stadsdorpen gaat? Elk van de 21 stadsdorpen die Amsterdam inmiddels telt, zit weer anders in elkaar; andere buurten, andere mores. Maar er zijn ook overeenkomsten, het basisidee is immers overal het “moderne nabuurschap” op basis van eigen inzet van buurtbewoners.
Een aardig overzicht biedt de website van het netwerk van Amsterdamse stads- en buurtdorpen www.stadsdorpenamsterdam.nl. De site biedt toegang tot de websites van alle stadsdorpen, maar geeft ook inzicht in het groeiende gemeenschappelijke gedachtegoed. Zie bijvoorbeeld de notitie over de “binnenbuurten”, waarin het idee van de zorgzame buurtgemeenschap wordt geconcretiseerd. Ook vindt u er de verslagen van de netwerkbijeenkomsten waar vertegenwoordigers van de 21 stadsdorpen inspiratie en ervaringen uitwisselen. De volgende netwerkbijeenkomst op 19 juni in de Zuiderkerk zal worden bezocht door vier van ons. Spannend om je te vergelijken met stadsdorpers uit andere stadsdelen en fijn om ideeën en inspiratie op te kunnen doen samen met anderen! 

Nieuwsbrief 26 – september 2016 is uit. U kunt hem vinden in de balk, onder de tab “Nieuws en Agenda”, nieuwsbrieven.

►►►►►►►►►►►►►►►►►

Wilt u verslagen lezen over afgelopen activiteiten en/of lezingen? Lees deze in de nieuwsbrieven die op deze website staan.