ALV

De Algemene Ledenvergadering StadsdorpBuurt7 werd op dinsdag 20 maart 2018 gehouden in de Noorderkerk.

Tijdens de ALV heeft het bestuur rekenschap afgelegd van het gevoerde (financiële) beleid in 2017 en de begroting over 2018. Tevens stond de bestuurssamenstelling op de agenda.

Na de ALV werd een presentatie/carrousel gegeven van de groepen van StadsdorpBuurt7. Tijdens de borrel konden de aanwezigen luisteren naar de Vrouwen van Kabaal.

Onderstaand vindt u de benodigde stukken van deze ALV.

Agenda

Concept notulen ALV 18-01-2017

Jaarverslag 2017

Jaarrekening 2017, begroting 2018

Verslag kascommissie

Bestuursvoorstel

Concept notulen ALV 20-03-2018

►►►►►►►►►►►►►►►►►

Op woensdag 18 januari 2017 werd de ALV van Stadsdorpbuurt7 gehouden in de Noorderkerk.

Van 16.00 tot 16.30 was het officiële gedeelte (zie onderstaande stukken), daarna was er ruimte voor brainstorm m.b.t. het Buurtcentrum De Torensluis i.o. en borrel. Onderstaand vindt u de agenda en bijbehorende stukken.

Agenda

Verslag ALV 21-04-2016

Jaarverslag 2016

Jaarrekening 2016, begroting 2017

Conceptnotulen ALV 18-01-2017

►►►►►►►►►►►►►►►►►

Op 21 april 2016 is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van StadsdorpBuurt7 gehouden in de Westerkerk.

Onderstaand vindt u de stukken die betrekking hadden op deze ALV, evenals het (concept) verslag van deze vergadering.

Uitnodiging

Agenda

Verslag van de bijeenkomst van 12 maart 2015

Jaarverslag 2015

Jaarrekening 2015 en begroting 2016

Conceptverslag ALV 21-04-2016

Presentielijst ALV 21 april 2016

►►►►►►►►►►►►►►►►►

Op 12 maart 2015 is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van StadsdorpBuurt7 gehouden in de Westerkerk.

Onderstaand vindt u de stukken die betrekking hadden op deze ALV, evenals het (concept) verslag van deze vergadering.

Agenda

Concept Verslag van de bijeenkomst van 17 juni 2014

Concept Jaarverslag 2014

Concept Jaarrekening 2013

Concept Jaarrekening 2014 en begroting 2015

Concept Verslag ALV 2015

Presentielijst ALV 12-03-2015