Het bestuur stelt zich voor

Op dinsdag 20 maart 2018 werd Ina Wilbrink in de Algemene Ledenvergadering benoemd tot bestuurslid en werden Hanna Lantinga en Joop Smoor herbenoemd. Ina zal de functie van voorzitter bekleden.

Het bestuur van StadsdorpBuurt7 bestaat uit:

Voorzitter: Ina Wilbrink
Penningmeester: Joop Smoor
Lid: Hanna Lantinga

Het bestuur wordt bijgestaan door een kerngroep van 5 stadsdorpers. Samen met de kerngroep kijkt het bestuur naar het beleid en worden de activiteiten van het stadsdorp georganiseerd.

Algemene Ledenvergadering (ALV)
Ieder jaar vindt er een de Algemene Ledenvergadering plaats waarin het Bestuur vertelt wat er in het afgelopen jaar is gebeurd. U kunt de uitnodiging en de stukken vinden onder de tab ALV.