Wie zijn wij?

Buurt7logoaangepastoudEen aantal bewoners van Buurt 7 heeft, in navolging van andere stadsbuurten, het initiatief genomen tot de oprichting van StadsdorpBuurt7. Nu duidelijk is dat de overheid steeds minder investeert in de nodige voorzieningen, is het van belang dat wij als buurtgenoten / dorpsgenoten meer naar elkaar gaan omzien.

De doelstelling van ons stadsdorp is het ontwikkelen van ‘een dorp in de stad’, oftewel ‘modern nabuurschap’. We willen elkaar op basis van wederkerigheid ondersteunen en samen plannen maken voor de verdere opbouw van ons stadsdorp.  We willen elkaar dus helpen en ondersteunen, maar we willen zeker ook sociale en culturele activiteiten ondernemen. We richten ons ook op het verbeteren van de mogelijkheden voor ouderenhuisvesting in het gebied van StadsdorpBuurt7. Er moeten meer mogelijkheden komen om in de buurt te blijven wonen als het lichamelijk wat minder gaat.

Ons stadsdorpgebied sluit aan bij de bestaande wijkindeling: in ons geval dus die van Buurt 7. De grenzen worden gevormd door: Prins Hendrikkade, Damrak, Dam, Raadhuisstraat, Prinsengracht, Brouwersgracht. Zie ook het logo hierboven.

Buurt 7 wordt beschreven op de website van Wijkcentrum d’ Oude Stadt.

Buurt 7 heeft ook een buurtkrant. Deze kunt u hier lezen.

We willen graag in contact komen met dorpsgenoten die aansluiten bij onze doelstelling. Door als mensen uit de buurt samen te werken, er te zijn voor elkaar, kunnen we ons stadsdorp echt tot bloei brengen.

Hier kunt u zich aanmelden als belangstellende/lid. Wilt u meer informatie, dan kunt u ons mailen.