Wonen en Zorg

Thema bijeenkomst De Andere Apotheker in de Noorderkerk.
Deze bijeenkomst was op dinsdag 4 april 2017.

Een verslag

Op 4 april was er een thema bijeenkomst over actuele ontwikkelingen in de wereld van de geneesmiddelen.
Eerst sprak Nitika Chouhan. Zij heeft een apotheek in het Centraal Station (gecombineerd met een huisartsenpost).

Apothekers houden zich bezig met veel aspecten van de medicatie: medicatieveiligheid (juiste dosis, kan dit middel gecombineerd worden met een ander middel?), medicatiebegeleiding (uitleg bij het gebruik), medicatiebewaking (is het middel nog wel passend?), medicatiedossier (bijhouden van alle relevante gegevens per patiënt), medicatiebeoordeling (persoonlijk gesprek met de patiënt voor een specifieke groep mensen), medicatie overdracht (informatie per patiënt overal digitaal beschikbaar).
Nitika nodigt iedereen uit om vooral het gesprek met de apotheker aan te gaan als je meer wilt weten over het medicijn, als je twijfels hebt over nut en noodzaak of als je meer wilt weten over eventuele bijwerkingen, etc.

Van oudsher is de wereld van geneesmiddelen gestoeld op de reguliere wetenschap waarin medicijnen pas op de markt worden toegelaten na een grondig testprotocol. Nitika ziet alternatieve geneesmiddelen graag als een aanvulling op het bestaande mits het geen kwaad doet. Van belang is dat je er bewust voor kiest. Je moet goed opletten als je de alternatieve middelen combineert met reguliere geneesmiddelen.

  • St Janskruid verstoord bijv. de werking van anti conceptie;
  • Vitamine K maakt bloedverdunners minder werkzaam (o.a. bij Trombose);
  • Magnesium en IJzer kunnen de opname van antibiotica in het lichaam blokkeren.

Raadpleeg daarom altijd een huisarts of professional. Nitika adviseert om contact op te nemen met je zorgverzekeraar als je wilt weten of alternatieve middelen vergoed worden.

Als tweede spreekt Sandra Happe (orthomoleculair bioloog).

Vitamines en voedingssupplementen vormen de basis voor de orthomoleculaire benadering.

Deze middelen hebben geen curatieve werking zoals medicijnen, ze zijn vooral preventief (versterken weerstand, aanvullen van bepaalde stoffen in je lichaam).

Zelfs als je bewust volgens de schijf van vijf eet kan het zijn dat je lichaam aanvulling van bepaalde stoffen nodig heeft. Ook het gebruik van medicijnen beïnvloedt de voedingsstatus (opname en afstoten van voedingsstoffen). Enkele stoffen waarvan algemeen wordt aangenomen dat ze gezondheidsbevorderend werken zijn:

  • Mensen op oudere leeftijd hebben vaak behoefte aan extra vitamine D. Het helpt bij vermoeidheidsklachten en het bevordert de opname van kalk. Vraag de huisarts om een bloedonderzoek zodat u kunt nagaan of het in uw geval relevant is. Bedenk echter dat dit altijd een momentopname is;
  • Vette Vis (2x per week) of visolie helpt als ontstekingsremmer;
  • Kurkuma – werkt als anti oxidant ((alvleesklierkanker) en zorgt voor een verlaging van de bloeddruk;
  • Vitamine B12 wordt vaak gebruikt bij vermoeidheidsklachten;
  • Magnesium kan helpen tegen spierkrampen.

Adviezen van Nitika en Sandra:

Voor zowel medicijnen als voedingssupplementen geldt dat de werking per persoon kan verschillen en het kan ook per levensfase veranderen.

Ga niet zomaar wat slikken. Waarom zou je iets slikken als je het niet nodig hebt?  Bespreek uw wensen met de huisarts of een professional en laat uw bloed onderzoeken.

Blijf ook kritisch op je eigen gebruik. Blijf niet een jaar slikken zonder dat je weet of het effect heeft. Stop bijv. eens drie maanden en merk op hoe je lichaam daar op reageert. Voel je geen achteruitgang dan hoef je het middel dus ook niet langer te gebruiken. Zoek dus altijd uit of het middel nog bij je past.

Citaat van de dag: “We zijn allemaal een stuk wijzer geworden.”

Onderzoek naar obstakels in de mobiliteit van ouderen – Buurtkijken.

Na het succesvolle symposium ‘Mobiliteit buitenshuis’ van afgelopen oktober (zie verslag verder op deze pagina) heeft de ouderen advies raad (OAR) een ‘aanjaagteam’ in het leven geroepen dat in vijf gebieden van Amsterdam centrum een wandeling (voorheen ‘buurtschouw’) organiseert om meer te weten te komen over de knelpunten in mobiliteit van ouderen, hun woonbeleving, de bestaande voorzieningen en mogelijke verbeteringen. Gewandeld wordt door het aanjaagteam, mensen van de OAR, de gemeentelijke gebiedsmedewerker en actieve bewoners/stadsdorpers.

Enquêtes onder ouderen. Vijf en twintig studenten van de Hogeschool van Amsterdam nemen in diezelfde gebieden vragenlijsten over deze onderwerpen af aan 70-plussers. Doel is in de gemeentelijke gebiedsplannen meer rekening te houden met de oudere bewoners en bewustwording van de obstakels in de openbare ruimte voor mensen die niet meer zo goed ter been zijn. Er is een website, speciaal gemaakt voor dit project: www.buurtkijken.nl.

Oproep: Samen onafhankelijk wonen in de binnenstad

Veel mensen die in het centrum van Amsterdam wonen, willen er nooit meer weg. Ze vinden de buurt gewoon heerlijk vanwege de voorzieningen en de cultuur. Ook als ze een dagje ouder worden, blijven mensen graag in de binnenstad.

Maar lang thuis blijven wonen is niet altijd makkelijk. Ouderdom komt met gebreken, en die gebreken vergen soms aanpassing van je woning. En dat is in de binnenstad niet altijd mogelijk; veel huizen hebben bijvoorbeeld een monumentenstatus.

Soms is het dan nodig te verhuizen. Maar waar vind je een geschikte woning in de binnenstad? Ook in andere woningen kun je vaak niet zelfstandig blijven wonen. Bovendien zijn de woningen in het centrum vaak te duur.

Herkent u dit? Is uw woning ook ongeschikt om lang zelfstandig in de binnenstad te blijven wonen? Denkt u erover om op een termijn van drie tot vijf jaar te verhuizen naar een woning in het centrum waar dat wel kan?

Wilt u samen met een aantal gelijkgestemden zelfstandig wonen, en kunt u een maandhuur van € 750 tot € 1.000 betalen? Sluit u dan aan bij de woongroep van Buurt7 om samen betaalbare, voor ouderen geschikte woningen te ontwik-kelen.

We zoeken een aantal gelijkgestemden die bereid en in staat zijn de handen uit de mouwen te steken om zelf betaalbare huurwoningen te ontwikkelen in het Centrum van Amsterdam, bijvoorbeeld in het Deli-gebouw (Herengracht 286).

Heeft u belangstelling om mee te doen, meld u dan bij Jasper Klapwijk door een e-mail te zenden naar jasper@kantelingen.nl. We beleggen bij voldoende belangstelling begin 2017 een bijeenkomst om wensen en mogelijkheden te inventariseren.

OPROEP
Bent u 65 jaar of ouder? Bent u op zoek naar een huurwoning die geschikt is voor ouderen? Komt u in aanmerking voor een sociale huurwoning? Wij hebben gemerkt dat de mogelijkheden in Stadsdeel Centrum beperkt zijn en daarom roepen wij u op om contact met ons op te nemen op het volgende adres socialehuurwoning@stadsdorpbuurt7.nl. Samen met andere stadsdorpen hopen wij dat we door uw reacties een beeld kunnen krijgen van de daadwerkelijke behoefte onder ouderen in Stadsdeel Centrum en daarmee invloed kunnen uitoefenen op de naleving van de bestaande afspraken tussen de gemeente en de woningbouwcorporaties. Indien u niet zeker weet of u in aanmerking komt voor een sociale huurwoning dan kunt u meer informatie vinden op de volgende website van de overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/sociale-huurwoning-voorwaarden

Overzicht organisaties die informele ZORG & ondersteuning bieden in Amsterdam Centrum.

Dit is een overzicht van oktober 2016. Wilt u er rekening mee houden dat dit een momentopname is en dat er in de loop van de tijd aanpassingen ontstaan kunnen zijn? U vindt het document via deze link:  Overzicht informele zorg en organisaties praktische ondersteuning okt 2016

Mobiliteit buitenshuis

oftewel: Hoe ouderenvriendelijk gaan we Amsterdam Centrum maken?

Een verslag

Op donderdagmiddag 13 oktober organiseerde de Ouderen Adviesraad Amsterdam Centrum in samenwerking met enkele stadsdorpen een symposium over mobiliteit buitenshuis. Tijdens deze leerzame middag in de Keizersgrachtkerk vertelden drie bewoners van de binnenstad over hun persoonlijke ervaringen. Waar loop je tegenaan als je na een heupoperatie met krukken de straat op moet? Hoe kun je een sociaal netwerk opbouwen als blijkt dat er in de buurt van je nieuwe ouderenzorg woning geen voorzieningen zijn? Hoe handhaaf je je in een buurt waar zoveel fietsen en scooters op de stoep geparkeerd staan dat je alleen nog – zeer onveilig – op straat kunt lopen? Deze drie spreeksters illustreerden zo duidelijk wat er schort aan de ouderenvriendelijkheid van de stad, dat geen rapport of krantenartikel hieraan kan tippen.

De Age Friendly City werd geïllustreerd aan de hand van een pilot in de Indische buurt en in Amsterdam Noord. Het Centrum van Amsterdam is helaas niet geschikt voor dit onderzoek. Vanuit de zaal werd voorgesteld dat in het Centrum de schouwen weer terugkomen. Een schouw is een wandeling door de buurt samen met beleidsmedewerkers van de gemeente en bewoners, waarin de problemen en obstakels langs die route worden besproken. Bewoners weten als geen ander wat er in de buurt speelt en zij komen vaak met praktische oplossingen. Daarbij zal nadrukkelijk ook gekeken moeten worden naar de positie en mobiliteit van ouderen.

Ook de toekomst van het openbaar vervoer kwam uitvoerig aan bod. Door de komst van de Noord/Zuidlijn verandert in de stad het fijnmazige netwerk van trams en bussen. Haltes verdwijnen; ook wat dit betreft blijkt dat er te weinig oog is voor het effect hiervan voor de kwetsbare groep van de binnenstadbewoners. De Ouderenadviesraad en Stadsdorpen van het centrum slaan de handen ineen om de Mobiliteit van Ouderen in de binnenstad op de kaart te zetten. Interesse om hieraan deel te nemen? Stuur een e-mailtje naar de ouderenadviesraad.

Domweg gelukkig in de binnenstad?
Woonwensen en woonzorgen van Amsterdammers in het centrum

Een verslag

Op 13 september organiseerde de Werkgroep Wonen en Zorg van StadsdorpBuurt7 een namiddagbijeenkomst in de Noorderkerk over woonwensen van senioren in de Amsterdamse binnenstad en hun zorgen over de levensloopbestendigheid van de eigen, vaak monumentale woning. Oudere binnenstadsbewoners zijn uitermate tevreden over hun eigen buurt en zeer gehecht aan de eigen woning, maar een deel maakt zich wel zorgen over de aanpasbaarheid ervan. Dat bleek uit een vooronderzoek naar woonwensen in het kader van STADonderDak, verricht door Jasper Klapwijk, strateeg bij Kantelingen en adviseur van onze Werkgroep. Het onderzoek was beperkt van omvang, maar de uitkomsten stemmen overeen met wat wijzelf signaleren in de buurt. Een groter onderzoek komt uit Den Haag. Dit werd besproken door Jeanette en Marinus Dijkman van Stijlvol Ouder. Op deze bijeenkomst verdiepten we ons verder in deze materie. We zetten de woonwensen van Amsterdamse binnenstadbewoners in bredere perspectief en namen alvast een veelgehoorde woonwens bij de kop: “oud worden in het eigen monumentenpand”.
Domweg gelukkig in de Binnenstad verslag van 13 september

De Werkgroep wonen en Zorg

Op 4 februari vond de eerste gezamenlijke bijeenkomst plaats van de Werkgroep Wonen en de Werkgroep Zorg. Intussen is besloten om gezamenlijk door te gaan; de onderwerpen wonen en zorg hebben heel veel raakvlakken. De werkgroep bestaat momenteel uit 13 actieve leden en 2 belangstellenden die voorlopig nog aan de zijlijn staan. Soms duizelt het je, zoveel initiatieven zijn er op allerlei gebied! We willen proberen daar voor onszelf wat orde in te scheppen. Er worden regelmatig kleinere groepjes gevormd om bepaalde aspecten van wonen en/of zorg nader te onderzoeken.  Velen van ons zijn ook naar allerlei symposia, lezingen en discussies geweest over wonen en zorg.

U kunt zich voor de werkgroep nog steeds opgeven via Janneke Doreleijers of Ina Wilbrink.

Sociaal Loket Centrum
Bij het Sociaal Loket kunt u terecht voor vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Men geeft informatie, advies en praktische ondersteuning. Het doel van het sociaal Loket is u zo te helpen dat u weer zelfstandig verder kunt.

Op de hoogte blijven van de WMO? Kijk op amsterdam.nl/wegwijsindewmo/.
U kunt vragen stellen aan wijkzorg@amsterdam.nl.

Wijksteunpunt Wonen Centrum.
Bij de woonspreekuren kunnen huurders terecht voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van huurprijzen, huurcontracten, achterstallig onderhoud, renovaties, enz.

Wooncoaches zetten zich in voor senioren.

Programma Ouderenhuisvesting 2015 – 2018

Pagina “Langer zelfstandig wonen” van de gemeente Amsterdam (onder andere informatie over ogelijkheden aanpassen woning (WMO) en verhuizen).

Pagina naar eigen bijdrage bij woonvoorzieningen.

Programma Gemeenten van de Toekomst ondersteunt gemeenten bij de drie decentralisaties in het sociaal domein. Zie http://gemeentenvandetoekomst.nl/item/Welzijn–zorg-101501

Hulp bij de Wijkzorg
In 2015 zijn er meer taken bij de gemeente komen te liggen als het om bepaalde vormen van zorg gaat. Stadsdorp Noord Jordaan heeft een document gemaakt over wat er allemaal veranderd is in de zorg en hoe je bijvoorbeeld wijkzorg kunt aanvragen. Deze informatie is hier te vinden. Het zal misschien niet per cliënt altijd goed gaan en hetzelfde gaan zoals in deze informatie is te vinden, maar de grote lijnen kloppen wel. Het is daarom een nuttig document. 

Eigen bijdrage of zelf regelen van de zorg?
Wie hulp thuis nodig heeft, kan dat krijgen van de gemeente, maar moet een eigen bijdrage betalen. Je kunt het ook zelf regelen en fiscaal voordeel genieten. Welke weg is voor u het voordeligste?
Artikel uit Plus Magazine van september 2015.

Checklist voor zorg in huis
Steeds meer mensen blijven langer thuis wonen en hebben behoefte aan zorg in huis. De geheel vernieuwde Gebruikerstoets Wonen ‘Van Zelfstandig tot Zorg’ van VACpunt Wonen speelt hierop in en bevat de eisen waaraan een huis moet voldoen deze geschikt te maken voor zorg thuis. En eisen die het gebruik van hulpmiddelen als een rolstoel, rollator of scootmobiel mogelijk maken, zodat een toegankelijke woning ontstaat. Zowel bestaande bouw als nieuwe plannen voor woningen, woongebouwen en woonomgeving kunnen met de Gebruikerstoets beoordeeld worden. De voorwaarden en criteria zijn gebaseerd op onder andere de ARBO-eisen voor zorgverleners. Klik hier om een aantal voorbeeldpagina’s van de Gebruikerstoets Wonen te bekijken.
De Gebruikerstoets Wonen ‘Van Zelfstandig tot Zorg’ aanschaffen? De verkoopprijs bedraagt € 44,00 en kan besteld worden via de website van VACpunt Wonen.

VACpunt Wonen is een overkoepelende organisatie van de lokale Adviescommissies Wonen. De stichting heeft geen winstoogmerk en maakt zich al bijna 70 jaar sterk voor praktisch wonen.  Alle commissieleden zijn goed opgeleide vrijwilligers.